Công ty Cổ Phần Dầu khí Dung Quất tự hào là Công ty Cổ phần tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đầu tư vào việc phát triển thương hiệu Dung Quất – Trung tâm Dầu khí lớn nhất Của Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á.

     

    DUPECO cam kết thực hiện chính sách khai thác, bảo vệ và nâng cao giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.


    CHIẾN LƯỢC

    DUPECO tập trung nghiên cứu, đầu tư các dự án khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, DUPECO đang nỗ lực cùng các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị sử dụng và giá trị kinh tế nguồn tài nguyên thiên nhiên,...